Υδραυλικός εκσκαφέας υψηλής κορυφής στο Αμβούργο, Γερμανία.

2024/01/19 10:46

Ένα εξαιρετικό σχεδιασμένο και λειτουργικό προϊόν. Ο κινητήρας Kubota είναι κορυφαίος.

Δουλεύοντας καλά στο αγρόκτημά μου, μου αρέσει ο εκσκαφέας υψηλής κορυφής!!!

όπως πριν, ωραία!!!


Υδραυλικός εκσκαφέας υψηλής κορυφής στο Αμβούργο, Γερμανία.