Εταιρική κουλτούρα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Κοινή χρήση & Μάθηση, Ενωμένη Ομαδική Εργασία.

Ολόπλευρη ανάπτυξη, Win-win συνεργασία.


ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Να είναι η κορυφαία εταιρεία στο Jining.

Να είναι μια εξαιρετική επιχείρηση στο Shandong.

Να είναι μια εθνική εταιρεία πρώτης κατηγορίας στην Κίνα.


Επιχειρηματική Φιλοσοφία

Δημιουργήστε αξία για τους πελάτες μας. Κάντε την ευτυχία για τους εργαζόμενους.

Δημιουργήστε μέλλον για την εταιρεία. Μοιραστείτε την κοινωνική ευθύνη.